Buffertechniek 

Subcategorieën

 • Buffervaten

  Buffervat / CV Boiler

  Met een buffervat kunt u verwarmd CV- en/of tapwater opslaan in een buffertank. U kunt dit opgeslagen water dan op een later tijdstip gebruiken voor de verwarming of bijvoorbeeld om te douchen (afhankelijk van het type buffervat).

  Wij hebben in elk geval ruime keus aan verschillende vaten.  

 • Hygiënevaten

  Bij uitstek geschikt om te gebruiken voor alle hernieuwbare energiebronnen (CV-kachels, houtvergassing, thermische zonne-energie enz.). Alle aansluitingen zijn ontworpen voor maximale efficiëntie en eenvoudige installatie.

 • Zonneboilers

  Een zonneboiler bestaat uit een collector, een buffervat, controller en een pomp. Deze combinatie is geschikt voor het verwarmen van tapwater en/of CV water. Het gaat hierbij niet om het volledig vervangen van de bestaande CV-ketel maar om ondersteuning hiervan. 

  Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om ook subsidie aan te vragen op de verschillende zonneboilers zolang deze maar voor tapwater worden gebruikt.